Hei ja tervetuloa tutustumaan!

Lähdin ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleissa 2017, koska en ollut tyytyväinen siihen, millä tolalla asiat olivat – en globaalisti, en valtakunnallisesti enkä edes kunnallisesti. Osa suomalaisista voi paremmin kuin koskaan, mutta samaan aikaan leipäjonot pitenevät. Kuilu hyvä- ja huono-osaisten suomalaisten välillä jatkaa kasvuaan. Köyhyys ja kouluttamattomuus ovat alkaneet periytyä ja pitkäaikaistyöttömiä on ennätyksellisen paljon. Kun tähän tuli päälle porvoolainen sivistysverkkoselvitys, jossa terveetkin kyläkoulut ovat lakkautusuhan alla sekä Porvoon Länsirannan kaavoitusprosessi, jossa kuntalaiset otettiin näennäisesti mukaan viime metreillä; päätin, että haluan tällä kertaa yrittää vaikuttaa muutenkin kuin äänestämällä.

Vaalien jälkeen luottamustoimeni ovat:

  • Varavaltuutettu Porvoon kaupunginvaltuustossa
  • Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
  • Sosiaalijaoston jäsen
  • Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunnan pj.
  • Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
  • Porvoon suom. srk seurakuntaneuvoston jäsen
  • Porvoon suom. srk palvelunjohtokunnan jäsen

 

Työllisyystoimiin tehoa

Porvoossa maksetaan ns. Kela-sakkoja yli 4 miljoonaa euroa vuodessa. Kela-sakoilla tarkoitetaan kuntien maksuosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Pitkäaikaistyöttömien toimeentulotukimenoihin arvioidaan menevän runsaat 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Näiden lisäksi työttömyys ja syrjäytyminen aiheuttavat myös muita kuluja etenkin terveydenhoidossa ja muualla sosiaalitoimessa, mutta niistä ei ole luotettavia arvioita. Kunta voisi mielestäni maksaa avustusta niille työnantajille, jotka ottavat vähintään 300 päivää …

Lue lisää

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää yhteiskunnassa hyväksi todettuja tavoitteita kuten ympäristöystävällisyyttä, sosiaalista tasa-arvoa ja taloudellista reiluutta. Sosiaalisten näkökulmien käytöllä julkisissa hankinnoissa voi olla suuri ohjaava vaikutus työpaikkojen syntymisessä niin pitkäaikaistyöttömille, nuorille, ikääntyneille, osatyökykyisille kuin vammaisillekin työntekijöille. Hankintalaki antaa selkeät mahdollisuudet sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Esimerkiksi Hollannissa on työllistämisehdon käyttäminen yleistynyt isoissa kaupungeissa jo yleiseksi tavaksi toimia. Myös eri puolelta …

Lue lisää

Köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvun torjuminen

Suuri osa suomalaisista voi paremmin kuin koskaan, mutta samaan aikaan leipäjonot pitenevät ja kuilu hyvä- ja huono-osaisten välillä kasvaa. Myös Porvoossa ruoka-apua hakee joka viikko useampi sata ihmistä. 3. sektorin toimijat tekevät monella saralla korvaamattoman arvokasta työtä vähävaraisten ihmisten hyväksi ja tätä tulee tukea myös rahallisesti, mutta yhtä aikaa on pidettävä kiinni ihmisten perusturvasta. Perusturvan taso …

Lue lisää