Kuntavaalit 2021

Käytä ääntäsi!

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa on: 26.5.-8.6.2021

Vaalipäivä: 13.6.2021

Porvoon Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Torjumme ilmastokriisiä ja huolehdimme luonnosta

Vihreässä Porvoossa on…

 • lisääntyvä määrä luonnonsuojelualueita ja monimuotoista luontoa
 • luonto lähellä jokaista kaupunkilaista – hyvin ylläpidettyjä luontopolkuja
 • metsänhoitoa ilman hakkuutavoitteita, suojelutavoitteet huomioiden
 • sitouduttu vahvasti ilmasto-ohjelmaan, jotta hiilineutraalius saavutetaan v. 2030
 • vahva pyöräilykulttuuri
 • ratayhteys pääkaupunkiseudulle
 • viihtyisä kävely-yhteys kauppatorin ja Vanhan Porvoon välillä
 • kasvava määrä lähi- ja kasvisruokaa ruokapalveluissa
   

Satsaamme koulutukseen ja kulttuuriin

Vihreässä Porvoossa on…

 • terveitä kouluja, arvostettuja kyläkouluja
 • hyvät oppilashuollon resurssit ja kouluissa riittävästi aikuisia
 • matala kynnys astua kirjastoon, teatteriin, konserttiin, museoon tai galleriaan
 • turvattu kulttuuritoimijoiden resurssit
 • oma taide- ja luontokeskus
 • kaikille avointa, ilmaista kaupunkitilaa
 • elävä, ilmeeltään kohotettu ja viihtyisä keskusta
 • vahva kunnioitus yhteistä kulttuuriperintöä ja vanhaa rakennuskantaa kohtaan
 • omaleimainen ja omia vahvuuksia korostava fiilis
 • kaksikielinen, monikulttuurinen arki
   

Huolehdimme kaikkien hyvinvoinnista

Vihreässä Porvoossa on…

 • toimivat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut
 • avoimia ja ennaltaehkäiseviä palveluita perheille
 • varhainen ja oikein kohdentuva psykososiaalinen tuki ja mielenterveyden hoito
 • senioriasuntoja ja riittävästi ympärivuorokautisen hoidon paikkoja
 • kaikille avoimet ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet
 • ystävällinen ja mukaansa ottava ilmapiiri myös maahanmuuttajille
 • reilut edellytykset yhdistys-, vapaaehtois- ja talkootoiminnalle
   

Ylläpidämme elinvoimaisuutta

Vihreässä Porvoossa on…

 • avoin ja demokraattinen päätöksenteko
 • osallistuvaa budjetointia ja muita suoria vaikuttamismahdollisuuksia
 • paikalliset yritykset huomioiva tapa tehdä kestäviä hankintoja
 • sitouduttu edistämään Reilua kauppaa
 • osatyökykyisille joustavia työllistymismahdollisuuksia
 • maahanmuuttajille mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen työelämään
 • palkkatasa-arvo ja avoin työilmapiiri