Vaalilupauksia

Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, eriarvoisuuden kasvun torjunta sekä lähimmäisyys; toinen toisistamme ja ympäristöstä välittäminen.

Työskentelen työttömien yhdistyksessä toiminnanjohtajana. Minun työni on olla työttömien edunvalvoja ja vahvistaa työttömien ääntä. Tapaan työssäni paljon ihmisiä monenlaisissa elämäntilanteissa, usein työelämän ulkopuolella. Ihmisille tulee tarjota riittävästi yksilöllistä tukea työ- tai opiskelupaikan saamiseksi tai tarvittaessa kuntoutumisessa.  

Olen Porvoon kaupungin omistaman Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunnan puheenjohtaja. Kuninkaantien työterveyden suurin asiakasryhmä on Porvoon kaupungin työntekijät ja sillä on merkittävä rooli esim. nyt koronapandemian aikana Porvoon kaupungin työntekijöiden jaksamisen tukemisessa.

Edellisten vaalien jälkeen olen ollut paitsi varavaltuutettu, myös sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sosiaalijaoston jäsen. Olen perehtynyt suurella mielenkiinnolla käsittelyssä olleisiin asioihin ja myös oppinut paljon lisää esim. vanhustenpalveluista kaupungissamme. Tavoitteeksi asetan sujuvan ja turvallisen arjen, ihan meille jokaiselle, kestävästi kasvavassa yhteiskunnassa; ihmisten hyvinvoinnin ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Minun ajatuksissani vihreän muutoksen tulee olla reilu. Ilmastotoimien kustannukset eivät saa kaatua heikoimmassa asemassa olevien niskaan vaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus tehdä hyviä ja kestäviä valintoja esim. taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Lupaan tehdä parhaani tasa-arvoisten ja oikeudenmukaisten päätöksien tekemiseksi:

  • Laadukasta ja helposti saavutettavaa terveydenhuoltoa ja hoivaa kaikille. Terveyskeskuslääkärille nopeasti ja maksutta.
  • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.
  • Kaupungin tulee panostaa mahdollisuuksiinsa työllisyyden lisääjänä mm. sosiaaliset kriteerien käyttö hankinnoissa ja palkkatukityöllistäminen. Ns. Kela-sakkojen maksu on mitä järjettömintä kunnan talouden kannalta.
  •  Ihmisille tulee tarjota riittävästi yksilöllistä tukea työ- tai opiskelupaikan saamiseksi tai tarvittaessa kuntoutumisessa.
  • Kyläkoulujen ja pienten ryhmäkokojen puolustaja. Turvallinen koulutie eikä pelkoa koulussa.
  • Kohtuuhintaista vuokra-asumista; kaupungeissa on oltava myös asuntoja, joiden tarkoitus ei ole tehdä vuokratuottoa vaan tarjota koteja ihmisille.
  • Maksutonta yhteistä tilaa. Kaikille mahdollisuus nauttia merenrantakaupungista ja saaristosta.
  • Kehitystä ja kaavoitusta ympäristöön soveltuen; ainutlaatuisen kaunista Porvoota kunnioittaen.